3. joulukuuta 2012

Historiaa viittomakielellä verkossa

Kuluvan vuoden alussa syntyi mielenkiintoinen museofuusio. Aikaisemmin Kuurojen Liitto ry:n alaisuudessa toiminut Kuurojen museo liittyi osaksi Työväenmuseo Werstasta ja sen kokoelmat siirrettiin Werstaan varastotiloihin. Nyt kun esineistön muutto on takana, on aika suunnitella museolle uusia yleisöpalveluita.

Kuurojen yhteisölle niin Suomessa kuin maailmanlaajuisestikin on ominaista yhteiset jaetut kokemukset elämisestä kuurona kuulevien maailmassa. Sukupolvelta toiselle on siirretty yhteisön arvoja ja perinteitä ja identiteetin rakentamisen kannalta on historialla ja materiaalisella kulttuuriperinnöllä oma merkittävä roolinsa. Tämän kulttuuriperinnön tallentamista varten kuurot perustivat 1900-luvun alussa Kuurojen museon. Sinne kerättiin jo heti toiminnan alussa aineistoa, joka liittyi kuurojen avainkokemuksiin. Tämä aineisto kertoo siitä kuinka yhteisön jäseniksi tultiin kuurojenkouluissa tai kuurojen yhdistyksissä tai se kuvaa jäsenten kielellistä, sosiaalista tai ammatillista identiteettiä. Kokoelmat kertovat myös vaikeista asioista, kuten siitä kuinka kuuroilta on pyritty historian saatossa eväämään sellaisia oikeuksia kuten perheen perustaminen tai viittomakielen käyttö.


Valokuvia Suomen ensimmäistä viittomakielen kuvasanakirjaa varten, joka julkaistiin vuosina 1910-1916 kolmiosaisena kirjasarjana. Viittojana kuvissa toimii Fritz Hirn (1834-1911), jonka toimesta Suomeen perustettiin ensimmäinen kuurojenyhdistys vuonna 1886.

Kuurojen museon kokoelmat ovat yli sadan toimintavuoden aikana karttuneet ja niihin kuuluu nykyisin n. 10 000 esinettä ja valokuvaa. Kokoelmia tullaan tulevaisuudessa esittelemään Kuurojen Liitto ry:n tiloissa Helsingissä sekä verkossa. Jälkimmäistä tavoitetta varten Werstaan työntekijät ovat aloittaneet kuurojenmuseo.fi -verkkomuseon suunnittelutyön. Sivusto tulee toimimaan kolmella kielellä suomeksi, englanniksi ja suomalaisella viittomakielellä. Saavutettavuus tulee sivustolla olemaan tärkeässä roolissa niin käyttöliittymän suunnittelun kuin tietosisällönkin kannalta. Visuaalisuuteen tullaan panostamaan tavallista verkkosivustoa enemmän ja tärkeässä roolissa tulee luonnollisesti olemaan Kuurojen museon kuvamateriaali.

Tiina Naukkarinen, erikoistutkija, Kuurojen museo

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti